hand painted silk scarves art bubble silk

Ahimsa (Peace) Hodváb

Ahimsa – rešpekt voči všetkým živým tvorom a vyhýbanie sa násiliu voči iným tvorom.8670587992_edb8f822a8_z

Ahimsa alebo peace hodváb je založený na ahimsa princípoch a preto neubližuje zárodkom priadky morušovej (“parašutistom” podľa niektorých slovníkov :D), ktorá tento hodváb produkuje. Výroba bežného hodvábu si vyžaduje ponorenie zámotkov do vriacej vody, aby sa zárodky usmrtili a nepoškodil sa zámotok. Výroba ahimsa hodvábu čaká, kým sa zárodok vyliahne vo forme priadky morušovej a potom prebehne extrakcia hodvábu.

Používam ahimsa hodváb z Indie – od zakladateľa ahimsa silk, p. Kusuma Rajaiah, ktorý si tento prístup patentoval. Na jeho farme je hodváb extrahovaný ručne s využitím ekologických procesov a techník.

Okrem týchto dlhodobo udržateľných procesov podporuje produkcia ahimsa hodvábu miestne rodiny a pracovníkov v Indii.

Spriadanie hodvábu trvá asi 2 mesiace a tkanie ďalší mesiac ako hodváb prechádza šikovnými rukami miestnych pracovníkov až do svojej finálnej podoby.
Detaily o jeho práci a rozdiele medzi bežným hodvábom a ahimsa hodvábom si môžeš pozrieť v týchto dvoch reportážach:

ahimsa-silk-about-us

image credit: ahimsasilks.com