Blog

October 2016

Výstava v hoteli Bankov, Košice

Od 26.2.2016 do 29.4.2016 si môžete medzi inými pozrieť aj moje obrazy v hoteli Bankov pri Košiciach. Témou boli Košice, ja som sa rozhodla zájsť trochu do minulosti…

Read More...

March 2016

Halmi Caffe exhibition – Unity screening

When I was offered colaboration – showcasing my paintings at the Unity documentary screening (30.1.2016), I wasn’t sure whether my paintings will “fit” the theme. But after seeing the movie I was excited. What better way to express unity of all beings than (more…)

Read More...

Výstava v HalmiCaffe, Košice

Keď mi bola ponúknutá spolupráca – výstava mojich obrazov na premietaní filmu Unity (30.1.2016), nevedela som či moje obrazy “sadnú” k téme. Ale po zhliadnutí tohto filmu som bola nadšená – ako lepšie vyjadriť jednotu (more…)

Read More...