Category Archives: Interviews, Media

May 2018

Interview for Aktuality.sk

Thanks to one of major slovak news portals – aktuality.sk for the interview and good questions!
Slovenka vyrába šatky zo špeciálneho hodvábu

Read More...

Interview for Startitup.sk

Thanks to one of Slovakia’s leading blogs – startup portal Startitup.sk for this interview:
Slo­ven­ka ruč­ne dizaj­nu­je uni­kát­ne šat­ky z hod­vá­bu zís­ka­né­ho netra­dič­nou ces­tou

 

Read More...

March 2017

Interview for Košice: Dnes – ARTbubbleSilk silk scarves

Or watch the original at TV Košice:Dnes.

Read More...