Category Archives: Interviews, Médiá

May 2018

Interview pre Aktuality.sk

Ďakujem za rozhovor a dobré otázky Slovenským aktuality.sk!
Slovenka vyrába šatky zo špeciálneho hodvábu

Read More...

Interview pre Startitup.sk

Ďakujem jednému z najväčších slovenských startup portálov a blogov za interview:
Slo­ven­ka ruč­ne dizaj­nu­je uni­kát­ne šat­ky z hod­vá­bu zís­ka­né­ho netra­dič­nou ces­tou

 

Read More...

March 2017

Interview pre Košice: Dnes – ARTbubbleSilk hodvábne šatky

Alebo si pozrite originál na stránke TV Košice:Dnes.

Read More...